Успешно одржана обука „Оценување и мерење на ефекти на програми за обука и развој на вработени – модел Kirkpatrick 2016“ во Вивендум Ратио Солушнс

Во просториите на Center of Excellence на Вивендум Ратио Солушнс, на 13 и 16 Декември оваа година, беше успешно одржана дводневна обука на тема „ Оценување и мерење на ефекти на програми за обука и развој на вработени – модел Kirkpatrick 2016“. Оваа обука беше...