Наскоро ! Учењето го правиме
достапно и интерактивно …

Center of excellence на Вивендум Ратио Солушнс најавува скоро
лансирање на персонализирана LMS  платформа за online
учење