ЛИЧНИ РАБОТНИ ПРАКТИКИ

Иако постојат многубројни придобивки од виртуелна/работа од дома, сепак постојат и бројни лични предизвици кај луѓето меѓу кои можат да се вбројат - осаменост, попречување од страна на семејството, психолошки импликации од недостаток на поделба помеѓу време на работа...

ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕНАЏЕР ПРИ УПРАВУВАЊЕ СО ВИРТУЕЛНИ ТИМОВИ 2

Неделните проверки претставуваат многу добар начин да се охрабрат вработените да превземат сопственост на своите индивидуални задачи и проекти. Обезбедува можност за самостојна и несихронизирана проверка за вработените кои сеуште ја градат самодовербата и култура на...

ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕНАЏЕР ПРИ УПРАВУВАЊЕ СО ВИРТУЕЛНИ ТИМОВИ

Додека голем број од менаџерските вештини потребни за работа со тимови на работна локација се применливи кога се работи со виртуелни тимови, сепак дополнително e потребно да се поседува и вистински сет практики и соодветен ритам во работењето. 75% од ефективноста на...

ПРЕДИЗВИЦИ СО КОИ МЕНАЏЕРИТЕ СЕ СООЧУВААТ ПРИ УПРАВУВАЊЕ СО ВИРТУЕЛНИ ТИМОВИ

Се очекува пандемијата предизвикана од Ковид-19, фундаментално да го смени начинот на кој организациите функционираат во наредните неколку години. Додека владите и компаниите на глобално ниво повикуваат луѓето со симптоми да се самоизолираат а сите останати да...

Модел на компетенции на консултант

Податоците од последните неколку години укажуваат дека на глобално ниво пазарот на консултантски услуги забележува се поголем раст, секако со различен процент на раст во зависност од зрелост на пазарот и растечките економии. Овој тренд може да се забележи и на локално...

Агилни организации-организациска структура на иднина

Веќе неколку години наназад се повеќе компании на глобално ниво ја трансформираат својата организациона структура од традиционална-корпоративна хиерархија во „ организација како мрежа од контакти“. Прифаќањето на идејата на „тим како центар на случувања“ и градење на...

Клучни показатели на успех на регрутација

„ Вештина на создавање на позитивно искуство на вработен“ Системското размислување се појавува како најголем тренд во Човечки Ресурси согласно истражувањето направено од страна на Deloitte и издадено во 2016 Global Human Capital Trends извештајот, заснован на повеќе...

Системско размислување – Најголем тренд на Човечки Ресурси за 2016

„ Вештина на создавање на позитивно искуство на вработен“ Системското размислување се појавува како најголем тренд во Човечки Ресурси согласно истражувањето направено од страна на Deloitte и издадено во 2016 Global Human Capital Trends извештајот, заснован на повеќе...

Извонредна услуга на клиент – приоритетна улога на одделот за човечки ресурси

Размислете за вашите последни искуства со лица задолжени за грижа на клиенти. Која беше причината поради која продолживте или прекинавте да бидете клиент или соработник со таа организација? Односите во човечките ресурси се слични и вработените во овие оддели треба да...