„НОВОТО НОРМАЛНО: ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕС ПРЕДИЗВИКАН ОД НЕИЗВЕСНОСТ

Дата: 25 Септември 2020 година

Опис на обука

Оваа обука е наменета за секој поединец кој се соочува со одредено ниво на стрес предизвикан од моменталната состојба на пандемија во која се наоѓа светската популација и од неизвесната иднина која доаѓа со новото „нормално“ живеење и функционирање.

Програма:

 • „Новото нормално„
 • Причини за страв
 • Еволутивна адаптација
 • Основни човечки мотиви
 • Функција на емоциите
 • Потекло на стрес
 • Најчести причини за стрес
 • Симптоми и последици од стрес
 • Техники за управување со стрес
 • Самоконтрола
 • Техники на самомотивација

Методологија на предавање:

 • Следење на обуките преку https://vivendumratiosolutions.learnworlds.com/ платформа
 • Пренесување на теоретско знаење поврзано со реални примери од секојдневниот живот и случувања во организациите;
 • Пренесување на современи практики, алатки и решенија за подобрување;
 • Учење преку индивидуални и тимски вежби;
 • Отворени дискусии;

Времетраење: 5 часа ( 1 ден ) од 09:00 до 14:00 часот

Обучувач:

Наташа Алексовска

 • Основач и деловен консултант во Вивендум Ратио Солушнс

За учесниците ќе биде обезбедено:

 • Материјали – презентација, вежби, студии на случај;
 • Дигитален сертификат за учество;

Пријава за учество:

Сите заинтересирани учесници потребно е да го најават своето присуство најдоцна до 23.09.2020 година, преку достава на Пријава за учество.

Цената на обуката изнесува 4.000 денари +ДДВ, а за рана пријава и корпоративно учество следува 10% попуст.

Новото нормално: Техники за управување со стрес предизвикан од новото нормално – Пријава за учество (линк)

За дополнителни информации контактирајте не преку info@vivendumsolutions.com.mk  или на телефон 071-337-592.