Наташа Алексовска на тема „Зошто компетенциите се особено важни за секоја Организација?“

Зошто се битни компетенциите за Организациите? Истражувањата покажуваат дека некои вработени можат да бидат и до 20 пати повеќе продуктивни од останатите. Јасно е дека секој Раководител би сакал да има што повеќе вакви поединци во организацијата и бара начин како...