Извонредна услуга на клиент – приоритетна улога на одделот за човечки ресурси

Размислете за вашите последни искуства со лица задолжени за грижа на клиенти. Која беше причината поради која продолживте или прекинавте да бидете клиент или соработник со таа организација? Односите во човечките ресурси се слични и вработените во овие оддели треба да...