Агилни организации-организациска структура на иднина

Веќе неколку години наназад се повеќе компании на глобално ниво ја трансформираат својата организациона структура од традиционална-корпоративна хиерархија во „ организација како мрежа од контакти“. Прифаќањето на идејата на „тим како центар на случувања“ и градење на...