Center of excellence ве поканува на обука : “Оценување и мерење на ефекти на програми за обука и развој на вработени – модел Kirkpatrick 2016”

Дата: 13 и 16 Декември 2019 Локација: Center of exellence на Вивендум Ратио Солушнс Опис на програмата: Обука и развој на вработени во една организација подразбира зголемување на нивните знаења, вештини и однесувања во насока на остварување на организациските цели. Во...