Искуство на вработените – фактор зa зголемување ангажираност и продуктивност

„Насоката во која треба да се редефинираат практиките за управување со човечки ресурси, таленти како и системите на организацијата е во креирање на продуктивно и позитивно искуство на вработениот од компанијата во која што работи.“ Прочитајте ја новата статија на...

Компании ориентирани кон развој на вработени

Вивендум Ратио Солушнс е компанија ориентирана кон вработените пред се поради тоа што овозможува динамична работна средина во која вработените континуирано се здобиваат со нови знаења, вештини и искуства што претставува услов за личен и професионален развој, и...