Center of excellence на Вивендум Ратио Солушнс Ве поканува на обука на тема: „ ГРАДЕЊЕ НА ВИСОКО ЕФЕКТИВНИ ТИМОВИ “

Дата: 27 Март 2020 година Опис на програмата: Цел на оваа обука е да ја демонстрира клучната разлика помеѓу традиционалниот менаџмент и инспирационото лидерство. Учесниците на оваа обука ќе имаат можност да се запознаат со  многу важни аспекти од организациониот...

Center of excellence на Вивендум Ратио Солушнс Ве поканува на обука на тема: „ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО ВРЕМЕ“

Дата: 20 Март 2020 година Опис на програмата: Живееме во динамично време во кое сме континуирано зафатени и оптоварени со многубројни обврски. Обемот на работа континуирано се зголемува, се работи со кратки рокови, промени во последна минута, дополнително модерните...