Center of excellence на Вивендум Ратио Солушнс Ве поканува да земете учество на нашата следна обука:

1. „ КАКО ДА ЈА ЗАДРЖИМЕ ПРОДУКТИВНОСТА ПРИ РАБОТА ОД ДОМА “ Дата: 11 Септември 2020 година Опис на обука Оваа обука е наменета за менаџери и тим лидери кои раководат со вработени кои работат од дома, како и за сите индивидуи кои за време на пандемијата работат од...

ЛИЧНИ РАБОТНИ ПРАКТИКИ

Иако постојат многубројни придобивки од виртуелна/работа од дома, сепак постојат и бројни лични предизвици кај луѓето меѓу кои можат да се вбројат – осаменост, попречување од страна на семејството, психолошки импликации од недостаток на поделба помеѓу време на...

ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕНАЏЕР ПРИ УПРАВУВАЊЕ СО ВИРТУЕЛНИ ТИМОВИ 2

Неделните проверки претставуваат многу добар начин да се охрабрат вработените да превземат сопственост на своите индивидуални задачи и проекти. Обезбедува можност за самостојна и несихронизирана проверка за вработените кои сеуште ја градат самодовербата и култура на...

ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕНАЏЕР ПРИ УПРАВУВАЊЕ СО ВИРТУЕЛНИ ТИМОВИ

Додека голем број од менаџерските вештини потребни за работа со тимови на работна локација се применливи кога се работи со виртуелни тимови, сепак дополнително e потребно да се поседува и вистински сет практики и соодветен ритам во работењето. 75% од ефективноста на...

ПРЕДИЗВИЦИ СО КОИ МЕНАЏЕРИТЕ СЕ СООЧУВААТ ПРИ УПРАВУВАЊЕ СО ВИРТУЕЛНИ ТИМОВИ

Се очекува пандемијата предизвикана од Ковид-19, фундаментално да го смени начинот на кој организациите функционираат во наредните неколку години. Додека владите и компаниите на глобално ниво повикуваат луѓето со симптоми да се самоизолираат а сите останати да...