Center of excellence на Вивендум Ратио Солушнс Ве поканува да земете учество на нашата следна обука:

1. „ КАКО ДА ЈА ЗАДРЖИМЕ ПРОДУКТИВНОСТА ПРИ РАБОТА ОД ДОМА “ Дата: 11 Септември 2020 година Опис на обука Оваа обука е наменета за менаџери и тим лидери кои раководат со вработени кои работат од дома, како и за сите индивидуи кои за време на пандемијата работат од...

Center of excellence на Вивендум Ратио Солушнс Ве поканува на обука на тема: „ ГРАДЕЊЕ НА ВИСОКО ЕФЕКТИВНИ ТИМОВИ “

Дата: 27 Март 2020 година Опис на програмата: Цел на оваа обука е да ја демонстрира клучната разлика помеѓу традиционалниот менаџмент и инспирационото лидерство. Учесниците на оваа обука ќе имаат можност да се запознаат со  многу важни аспекти од организациониот...

Center of excellence на Вивендум Ратио Солушнс Ве поканува на обука на тема: „ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО ВРЕМЕ“

Дата: 20 Март 2020 година Опис на програмата: Живееме во динамично време во кое сме континуирано зафатени и оптоварени со многубројни обврски. Обемот на работа континуирано се зголемува, се работи со кратки рокови, промени во последна минута, дополнително модерните...

Искуство на вработените – фактор зa зголемување ангажираност и продуктивност

„Насоката во која треба да се редефинираат практиките за управување со човечки ресурси, таленти како и системите на организацијата е во креирање на продуктивно и позитивно искуство на вработениот од компанијата во која што работи.“ Прочитајте ја новата статија на...

Компании ориентирани кон развој на вработени

Вивендум Ратио Солушнс е компанија ориентирана кон вработените пред се поради тоа што овозможува динамична работна средина во која вработените континуирано се здобиваат со нови знаења, вештини и искуства што претставува услов за личен и професионален развој, и...