Искуство на вработените – фактор зa зголемување ангажираност и продуктивност

„Насоката во која треба да се редефинираат практиките за управување со човечки ресурси, таленти како и системите на организацијата е во креирање на продуктивно и позитивно искуство на вработениот од компанијата во која што работи.“ Прочитајте ја новата статија на...

Компании ориентирани кон развој на вработени

Вивендум Ратио Солушнс е компанија ориентирана кон вработените пред се поради тоа што овозможува динамична работна средина во која вработените континуирано се здобиваат со нови знаења, вештини и искуства што претставува услов за личен и професионален развој, и...

Center of excellence ве поканува на обука : “Оценување и мерење на ефекти на програми за обука и развој на вработени – модел Kirkpatrick 2016”

Дата: 13 и 16 Декември 2019 Локација: Center of exellence на Вивендум Ратио Солушнс Опис на програмата: Обука и развој на вработени во една организација подразбира зголемување на нивните знаења, вештини и однесувања во насока на остварување на организациските цели. Во...