Емоционална интелигенција или EQ – клучен елемент за нашиот личен и професионален развој и успех

Светскиот Економски Форум ја рангираше емоционалната интелигенција на шесто место на листата од топ 10 вештини кои вработените треба да ги поседуваат за да постигнат успех и напредување на работно место.

 • 58% од случаевите на професионален успех се должат на поседување на висок коефициент на емоционална интелигенција.
 • 90% од вработените кои постигнуваат високи резултати во работата поседуваат висок коефициент на емоционална интелигенција.
 • Емоционална интелигенција претставува основа за развој на многу од клучните вештини на работни место, некои од нив се:
  • Вештини за ефикасна комуникација
  • Ефикасно управување со време
  • Управување со промени
  • Иновативност
  • Продажни вештини и услуга на клиенти
  • Способност за решавање на проблеми
  • Ориентираност кон континуирано учење и постигнување на резултати
  • Менторски вештини
  • Лидерски вештини
  • и други.

Опис на програмата:

Оваа обука јасно го дефинира концептот на емоционална интелигенција, објаснува колку е клучна за приватниот и професионалниот развој и дава практични решенија и алатки како учесниците да ги применат знаењата во секојдневниот живот а со тоа да ја подобрат својата лична самодоверба како и професионалниот успех.

Емоционална интелигенција претставува збир од способности и вештини кои определуваат колку успешно ќе управуваме со личниот живот и нашата способност да ги разбереме луѓето околу нас, како да комуницираме и соработуваме успешно со нив.

Во денешната комплексна и променлива средина, техничката експертиза или специјалистичко знаење за извршување на работните задачи не е повеќе доволно за успех. Секојневно сме соочени со нови и зголемени барања на работните места, повеќе притисок и стрес и потреба од поголема комуникација со другите за што е потребно да бидеме проактивни, отворени во пристап и соработка со другите, да знаеме како да управуваме со нашата продуктивност, меѓусебните односи и луѓето со кои сме опкружени.

Здобиените способности и вештини кои произлегуваат од емоционалната интелигенција на учесниците ќе им овозможат полесно справување и проактивност во управување со промените во приватниот и професионалниот живот и ќе им даде можност за развој на перспектива и самодоверба за управување со личните и емоции како и очекувањата и емоциите на луѓето со кои се опкружени.

За кого е наменета  

 • Менаџери на сите нивоа во организација, вработени кои имаат аспирации за раководна позиција, вработени кои согласно систем за управување со таленти се идентификувани за идни раководни позиции
 • Вработени и индивидуалци кои сакаат да ги подобрат своите можности за развој на кариера и продуктивно управување со личниот живот преку развој на емоционална интелигенција
 • Сите индивидуи кои сакаат да ги развијат своите лидерски вештини

 Од оваа обука ќе научите:

Да ги разберете и примените принципите на емоционален развој на двете полиња во животот, личен и професионален

 • Подобро разбирање на врската помеѓу мислите и емоциите, да направите разлика помеѓу нив со цел да направите подобри одлуки
 • Да станете отпорни и проактивни кога сте соочени со предизвици, стрес, притисок и големи очекувања
 • Да идентификувате начини на кои преку практична примена на емоционална интелигенција ќе постигнете подобри резултати со луѓето за кои сте одговорни
 • Да ги разберете различните модели на однесувања и очекувања и како да работите со луѓе кои имаат различно однесување и очекувања
 • Да го разберете лидерскиот модел и пристап кој е потребно да го примените кога се наоѓате во тешка ситуација
 • Важноста на конфликт и како преку конфликт може да се изградат односи со другите
 • Развој на социјални вештини и емоционална интелигенција
 • Подобрување на лидерски вештини преку примена на емоционална интелигенција

Програма:

 • Модел на емоционална интелигенција на Daniel Goleman
 • Четири основни области на емоционална интелигенција
 • Самосвесност
  • Емоции
  • Вредности
  • Способности и вештини
  • Комуникациски стил
  • Работен стил
  • Личен/персонален стил (карактер)
  • Стил на справување со конфликт
  • Лидерски стил
 • Развој на самосвесност
  • Разбирање на сопствени чувства
  • Објективна перцепција за себе
  • Развој на самодоверба
 • Развој на самоконтрола
  • Емоционална самоконтрола
  • Интегритет
  • Способност за постигнување на цели
  • Флексибилност и агилност
 • Развој на свесност за другите
  • Запознавање на другите
  • Развој на емпатија
  • Предвидување на потреби на другите
  • Култивирање на социјална свесност
  • Почитување на различитости
  • Градење на односи со другите
  • Ефективна комуникација
 • Развој на другите
  • Придонес кон резултатите на тимот
  • Управување со конфликти
  • Катализатор на промени
  • Градење на влијание
  • Инспирационо лидерство

Методологија на предавање:

 • Пренесување на теоретско знаење поврзано со реални примери од секојдневниот живот и случувања во организациите;
 • Пренесување на современи практики и решенија за подобрување;
 • Учење преку индивидуални и тимски вежби;
 • Отворени дискусии;

Времетраење: 1 ден

Обучувач:

Наташа Алексовска – Основач и деловен консултант во Вивендум Ратио Солушнс. Професионалец со повеќе од 18 години искуство во областа на човечки ресурси, предавач во повеќе Центри за обука и развој со над 130 одржани обуки и програми за професионален развој на преку 1500 вработени од сите хиерархиски нивоа.

За да извршите регистрација за учество на обуката потребно е да испратете потполнета Пријава за учество (download) на info@vivendumsolutions.com.mk најдоцна до  26.04.2023 година