„Насоката во која треба да се редефинираат практиките за управување со човечки ресурси, таленти како и системите на организацијата е во креирање на продуктивно и позитивно искуство на вработениот од компанијата во која што работи.“

Прочитајте ја новата статија на Наташа Алексовска – Основач и деловен консултант во Вивендум Ратио Солушнс на тема „ Искуство на вработените – фактор зa зголемување ангажираност и продуктивност“ во 11тото издание на „Човечки капитал“ , е-весник на Македонската асоцијација за човечки ресурси.

Е-весникот „Човечки капитал“ може да го погледнете на овој линк.