Основана во 2014 година, Вивендум Ратио Солушнс е компанија за деловен консалтинг, посветена на креирање на промени и организациона агилност на организациите од приватниот и јавниот сектор, потребна за градење на подобра конкурентска предност и остварување на деловната стратегија.

За потребите на деловното работење потребен ни е Практикант за платена пракса во период од 3 месеци, со можност за вработување.

Одговорностите на практикантот вклучуваат:

• Управување и администрирање на страниците на социјалните медиуми на Друштвото (Facebook, Instagram, Twitter),

• Управување и администрирање на веб страниците на Друштвото,

• Учество во подготовка на креативни содржини за маркетинг кампањи,

• Следење и анализа на резултати од преземените активности на социјалните медиуми и подготовка на Извештаи,

• Да помага на деловниот консултант и на помлад деловниот консултант во анализа на предизвиците на клиентите и во пронаоѓање решенија за нивно надминување,

• Да помага во администрирање на документацијата на Друштвото.

Кандидатите е потребно да ги имаат следните:

Kвалификации:

• Завршено или последна година ВСС (Предност има Економски факултет – Маркетинг / Е-бизнис / Менаџмент)

• Со или без искуство

• Одлично познавање на англиски јазик (говор/пишување)

• Одлични компјутерски вештини, познавање и работа со алатки за дигитален маркетинг

Способности:

• Способност за управување и администрирање на веб страници и страници на социјални медиуми (Facebook, Instagram, Twitter)

• Одлични комуникациски вештини и однос со клиенти

• Способност за креативно размислување и наоѓање иновативни решенија

Вивендум Ратио Солушнс ги нуди следните услови:

• Практична работа во период од 3 месеци, со можност за вработување,

• Месечен надоместок,

• Службен лаптоп и телефон,

• Флексибилно работно време и можност за работа од дома.

Сите заинтересирани кандидати може да испратат CV на info@vivendumsolutions.com.mk, најдоцна до 31.01.2022 година.